על הכנסת

בית - Archive by category: על הכנסת

כינוס מליאה בפגרה

מליאת הכנסת
הכנסת פועלת במתכונת של שני כנסים בזמן מושב(שנת פעילות). בין הכנסים (כנס חורף וכנס קיץ) ישנה פגרה בפעילות השוטפת של הכנסת ונקבעים בתקופה זו הסדרים מיוחדים לעניין ישיבות ועדה וישיבות המליאה.
להרחבה

נאום בן דקה

מליאת הכנסת
נאום בן דקה הוא האפשרות של חברי הכסנת להציג בקצרה נושאים לבחירתם, במליאת הכנסת. סעיף 51 לתקנון הכנסת קובע כי בימי ב' וג' שבהם אין דיון בהצעת אי אמון בממשלה, ייפתחו הישיבות בנאומים בני דקה של חברי הכנסת.
להרחבה
×