על הכנסת

בית - Archive by category: על הכנסת ( - Page 2)

הסתייגות

מליאת הכנסת
הסתייגות הינה אחד משלושת הכלים הפרלמנטריים הבסיסיים ובכללה מדובר על הצעת חבר כנסת המועלית להצבעה ביחס לדבר חקיקה הנידון בוועדה. הסתייגויות מוגשות לוועדות הכנסת בעת הכנת הצעת חוק והינן כלי בידי חברי הכנסת להציע תיקונים להחלטות ועדה אשר הם מבקשים להטמיע בתוצר הסופי.
להרחבה

הצעה לסדר היום

מליאת הכנסת
הצעה לסדר יומה של הכנסת הינה אחד משלושת הכלים הפרלמנטריים הראשוניים והיה שם מיומה הראשון של הכנסת. הצעה לסדר יומה של הכנסת הינה פשוטה כמשמעה - הצעת חבר הכנסת להוסיף לסדר יומה של הכנסת דיון בנושא כלשהו למטרת קבלת החלטה של הכנסת בנושא.
להרחבה
שינוי גודל גופנים
×