Author: טל אלוביץ'

בית - Articles posted by טל אלוביץ'

כן או לא ממשלה, חייבים להעביר תקציב

הצעת תקציב
כשעוד לא ברור אם תקום ממשלה במסגרת הכנסת ה-23, כן ברור כי אנו נמצאים בימי משבר. לשם שינוי לא מדובר במשבר פוליטי אלא במשבר בריאותי אשר אינו שונה במהותו מעימות צבאי הנכפה על ישראל להתמודד עימו. אנו נמצאים בעימות בעצימות גבוהה מול נגיף והדבר דורש היערכות מיוחדת וראשונית מרשויות השלטון. העברת תקציב מדינה זה צו[...]
להרחבה

כינוס מליאה בפגרה

מליאת הכנסת
הכנסת פועלת במתכונת של שני כנסים בזמן מושב(שנת פעילות). בין הכנסים (כנס חורף וכנס קיץ) ישנה פגרה בפעילות השוטפת של הכנסת ונקבעים בתקופה זו הסדרים מיוחדים לעניין ישיבות ועדה וישיבות המליאה.
להרחבה

נאום בן דקה

מליאת הכנסת
נאום בן דקה הוא האפשרות של חברי הכסנת להציג בקצרה נושאים לבחירתם, במליאת הכנסת. סעיף 51 לתקנון הכנסת קובע כי בימי ב' וג' שבהם אין דיון בהצעת אי אמון בממשלה, ייפתחו הישיבות בנאומים בני דקה של חברי הכנסת.
להרחבה

חלמת להיות חבר מועצת הלאדינו ולא ידעת איך? מאגר חדש חושף כיצד מתבצעים מינויים ממשלתיים

מיפוי ראשון מסוגו מציע מבט מרוכז על סמכויות המינוי של שרים בישראל. בואו ללמוד מי יכול למנות אתכם לכהן במועצה הדתית בחיפה, במרכז להנצחת המורשת של ההתיישבות בגוש קטיף וברשות הלאומית לתרבות הלאדינו.
להרחבה
שינוי גודל גופנים
×