על הכנסת ומסביב לה

לרשות חברי הכנסת וצוותיהם הפרלמנטריים ישנם מספר כלים אשר ניתן לעשות בהם שימוש כחלק מהעבודה הפרלמנטרית. ארגז הכלים של הכנסת הלך והתעצב לאורך שנות פעילותה של הכנסת. בימיה הראשונים, עוד כמועצת מדינה זמנית, היה ארגז הכלים מצומצם מאוד, שלושה כלים פרלמנטריים עמדו לרשות חברי הרשות המחוקקת עם תחילתה ושלושתם שרידים מתקופת ההסתדרות הציונית: הצעה לסדר היום, שאילתא והסתייגות מהצעת החלטה (גם דבר חקיקה), ובימינו לרשות חברי הכנסת ישנם כלים פרלמנטריים מגוונים בהם הם יכולים לעשות שימוש על-מנת לקדם את האג'נדה אותם הם מבקשים לקדם.

10/01/2020

מליאת הכנסת

שאילתות

שאילתה הוא אחד משלושת הכלים הפרלמנטריים היסודיים ברשות המחוקקת הישראלית. מדובר באחד הכלים המהותיים לביצוע פעילות הכנסת כמפקחת על פעילות.
להרחבה

02/02/2020

מליאת הכנסת

נאום בן דקה

נאום בן דקה הוא האפשרות של חברי הכסנת להציג בקצרה נושאים לבחירתם, במליאת הכנסת. סעיף 51 לתקנון הכנסת קובע כי.
להרחבה

03/02/2020

מליאת הכנסת

כינוס מליאה בפגרה

הכנסת פועלת במתכונת של שני כנסים בזמן מושב(שנת פעילות). בין הכנסים (כנס חורף וכנס קיץ) ישנה פגרה בפעילות השוטפת של.
להרחבה

15/11/2019

ייצוג בכנסת – מבט אחר

זרקור הציבור צריך להיות מופנה אל ה"לוביסטים השחורים"
להרחבה

08/01/2020

מליאת הכנסת

חקיקה פרטית בכנסת

החקיקה היא הכלי הפרלמנטרי המוכר ביותר, זה שנעשה בו שימוש רב ביותר והוא זה שנתפס פעמים רבות בקרב הציבור כביטוי.
להרחבה

19/01/2020

מליאת הכנסת

ועדת חקירה פרלמנטרית

ועדת חקירה פרלמנטרית מורכבת מחברי הכנסת לטובת חקירת סוגיה עליה החליטה מליאת הכנסת. ועדות חקירה פרלמנטריות מוקמות בהחלטת מליאה ופעילותן.
להרחבה

10/01/2020

מליאת הכנסת

הצעה לסדר היום

הצעה לסדר יומה של הכנסת הינה אחד משלושת הכלים הפרלמנטריים הראשוניים והיה שם מיומה הראשון של הכנסת. הצעה לסדר יומה.
להרחבה

21/01/2020

מליאת הכנסת

הצעה דחופה לסדר היום

חבר כנסת יכול להגיש לנשיאות הכנסת הצעה דחופה לסדר יומה של הכנסת. הגשת הבקשה יכולה להיעשות עד ליום שני ב10:30.
להרחבה

12/01/2020

מליאת הכנסת

הסתייגות

הסתייגות הינה אחד משלושת הכלים הפרלמנטריים הבסיסיים ובכללה מדובר על הצעת חבר כנסת המועלית להצבעה ביחס לדבר חקיקה הנידון בוועדה..
להרחבה

23/01/2020

מליאת הכנסת

דיון מהיר בוועדה

דיונים מהירים מהווים את אחד הכלים המהותיים בפיקוח על עבודת הממשלה והצפת נושאים מהציבור לסדר יומה של הכנסת.
להרחבה

02/02/2020

מליאת הכנסת

דיון במעמד ראש הממשלה (40 חתימות)

ארבעים חברי כנסת יכולים להגיש ליו"ר הכנסת בקשה כי יתקיים במליאת הכנסת דיון מיוחד בהשתתפות ראש הממשלה. הליך זה מוסדר.
להרחבה

08/03/2020

עולם חדש

גלי צה"ל, "עולם חדש" – פרק על הכנסת

שגיא ברגמן ואיתמר רועי מארחים את טל אלוביץ׳ לשיחה על כנסת ישראל בעולם החדש. הסכת (פודקאסט) "עולם חדש" בגלי צה"ל
להרחבה

19/01/2020

מליאת הכנסת

בקשה לדיון מחדש

בקשה לדיון מחדש הוא ההליך במסגרתו יכול לבקש כל חבר כנסת או שר וסגן שר (בתחומי משרדם) שוועדה תדון מחדש.
להרחבה

03/02/2020

מליאת הכנסת

אי-אמון בממשלה

מאחר ובישראל הממשלה מכהנת מתוקף אמון הכנסת, לחברי הכנסת עומדת האפשרות לקיים דיון והצבעה שתכליתו להסיר את אמון הכנסת בממשלה..
להרחבה
×