כן או לא ממשלה, חייבים להעביר תקציב

מדינת ישראל התחילה את העשור החדש ללא תקציב מאושר וכשהיא נמצאת בעיצומה של מערכת בחירות.
אמנם לא מדובר במצב רצוי אבל בהחלט לא נדיר. בשנים 2009, 2013 ו-2015 אושר תקציב המדינה חודשים מספר לאחר תחילת שנת התקציב ולאחר מערכת בחירות.

בהעידר תקציב מאושר לשנת תקציב פועלת המדינה במתכונת המשכפלת למעשה את התקציב החודשי כפי שהיה בכל חודש בשנת התקציב המאושרת האחרונה, 2019. תקציב זה מכונה 1/12. המשמעות בפועל היא היעדר היכולת לבצע תוכניות ארוכות טווח, התחייבויות, רכש ופעולות משותפות לממשלה ולחברה האזרחית – אלא באישור ועדת חריגים. אחרת, הכסף מתקבל חודש
בחודשו, כפי שהיה בשנה הקודמת.

מגזר שלישי ענף צמח בישראל אשר בפעולותיו נסמך על תקציבי המדינה והשלטון המקומי. חלק לא מבוטל מנפח הפעילות במגזר השלישי למעשה מספק שירותים למדינה (הפרטת שירותי הרווחה או חינוך לילדים חולים לדוגמה) והללו נסמכים בפעילותם השוטפת על תרומות ורכש ממשלתי. אלה הארגונים שנמצאים בחזית הנפגעים מתקציב 1/12.

כשעוד לא ברור אם תקום ממשלה במסגרת הכנסת ה-23, כן ברור כי אנו נמצאים בימי משבר. לשם שינוי לא מדובר במשבר פוליטי אלא במשבר בריאותי אשר אינו שונה במהותו מעימות צבאי הנכפה על ישראל להתמודד עימו. אנו נמצאים בעימות בעצימות גבוהה מול נגיף והדבר דורש היערכות מיוחדת וראשונית מרשויות השלטון.

המשך קיומו של תקציב 1/12 בזמן משבר שכזה והמתנה להשבעת ממשלה בכדי להעביר תקציב למדינה עשוי לגרור תוצאות הרסניות. הן לחברה העסקית והן לחברה האזרחית. כבר עתה ברור כי המדינה תדרש לפתרונות יצירתיים כיצד לסייע לאלפי העסקים והעוסקים הנפגעים מהחלטות משרד הבריאות. ההחלטות נועדו לטובת הכלל ולכן ראוי כי הכלל ידע לשפות ולמצוא פתרונות.

בהנחה שלא תורכב ממשלה, לכנסת ה-23 יהיו כחודשיים בהם לכאורה היא תתפקד בזמן שהיא תמתין לפיזורה. על חברי הכנסת לקחת יוזמה ולדרוש העברת תקציב חירום לשנת 2020. תקציב זה יכול להיות מבוסס על בסיס תקציב 2019 ולוקח בחשבון התמודדות עם מגפת הקורונה וההערכות הנדרשת. זוהי הפעולה האחראית ביותר כלפי האזרחים.

באפשרותו של שר האוצר כחלון לפעול בצורה האחראית ביותר ולפעול להגיש לכנסת תקציב. כזה שלא מסתיר בתוכו עזים והפתעות של אגף התקציבי אלא תקציב תפעולי אמיתי. כזה שיאפשר למדינה להמשיך להתנהל בזמן שהמשחק הדמוקרטי נמצא בזמן פציעות. כעת כשהוא אינו ח"כ ולמעשה פרש מהחיים הפוליטיים, באפשרותו לסיים בצורה האחראית ביותר.

לאחר שתורכב ממשלה היא תוכל כמובן להגיש תקציב מעודכן ולספר את סדרי העדיפויות או לבצע תיקונים ככל שהיא תחפוץ והכנסת תאשר. עד אז עלינו להוציא את תקציבי הממשלה מהקיפאון החודשי שהם נמצאים בו ולאפשר למדינה להיערך בצורה תקציבית וראויה למלחמה הנדרשת במגפה המתרגשת עלינו.

זוהי הפעולה האחראית ביותר שתוכל הכנסת ה-23 לעשות, במידה והיא לא תאריך ימים. גם אם לא יצליחו להרכיב ממשלה, טוב יהיה אם לישראל יהיה תקציב מאושר.

 

Share:

×