Author: טל אלוביץ'

בית - Articles posted by טל אלוביץ' ( - Page 3)

הסתייגות

מליאת הכנסת
הסתייגות הינה אחד משלושת הכלים הפרלמנטריים הבסיסיים ובכללה מדובר על הצעת חבר כנסת המועלית להצבעה ביחס לדבר חקיקה הנידון בוועדה. הסתייגויות מוגשות לוועדות הכנסת בעת הכנת הצעת חוק והינן כלי בידי חברי הכנסת להציע תיקונים להחלטות ועדה אשר הם מבקשים להטמיע בתוצר הסופי.
להרחבה

הצעה לסדר היום

מליאת הכנסת
הצעה לסדר יומה של הכנסת הינה אחד משלושת הכלים הפרלמנטריים הראשוניים והיה שם מיומה הראשון של הכנסת. הצעה לסדר יומה של הכנסת הינה פשוטה כמשמעה - הצעת חבר הכנסת להוסיף לסדר יומה של הכנסת דיון בנושא כלשהו למטרת קבלת החלטה של הכנסת בנושא.
להרחבה

כך נימנע מ”יום כיפור של התקשורת” בבחירות הקרובות

הזדמנות נדירה ניתנה לכולנו עם פיזור הכנסת ה-21 וההכרזה על בחירות לכנסת ה-22. רבים נדרשו (ויידרשו) להציג תוך חודשים בודדים שינויים משמעותיים בדרכי הפעולה שנבדקו באפריל האחרון. לחלקם זה מגיע בעקבות חשבון נפש עמוק אך קצר אותו הם מבצעים, ולחלקם זה יקרה כי הגוף יקיא את ראשו מעליו. אבל יש מגזר אחד שכנראה לא ממש[...]
להרחבה

דילמת האסיר: למה גשר, כולנו וישראל ביתנו מפחדות משיעור הצבעה גבוה

הרשימות הנמצאות על סף אחוז החסימה נאבקות להביא מצביעים חדשים, אבל כל גידול במספר המצביעים – גם מרחיק מהן את רף החסימה. וגם: הצ'ופר שמקבלות המפלגות על לפחות 1% מהקולות ולמה בניכוי הערבים - אחוז ההצבעה בישראל לא רע
להרחבה
שינוי גודל גופנים
×