הצעה דחופה לסדר היום

חבר כנסת יכול להגיש לנשיאות הכנסת הצעה דחופה לסדר יומה של הכנסת. הגשת הבקשה יכולה להיעשות עד ליום שני ב10:30 ובמידה ותאושר, הדיון עליה יהיה ביום רביעי באותו השבוע. חבר כנסת לא יכול להגיש לנשיאות הכנסת יותר מהצעה דחופה אחת בשבוע. הליך הגשת הצעה דחופה לסדר היום מוסדר בסעיף 54 לתקנון הכנסת.

נשיאות הכנסת תאשר הצעות הנוגעות לנושאים בעלי חשיבות או דחיפות מיוחדים והיא לא תאשר יותר מחמש הצעות דחופות לסדר היום בשבוע וכן לא תאושר הצעה דחופה במקרים הבאים:

  1. במידה וישנה הצעת אי-אמון או שאילתה דחופה באותו השבוע בנושא דומה
  2. אם הוגשה הצעה דחופה דומה על-ידי חבר כנסת מהסיעה.
  3. אם נשיאות הכנסת אישרה דיון מהיר בוועדה בנושא דומה.

חבר כנסת רשאי לערער על החלטת הנשיאות בפני ועדת הכנסת ובלבד שהערעור הוגש ביום החלטת נשיאות הכנסת. 

הדיון בהצעה דחופה לסדר היום מתקיים במליאת הכנסת בדומה לדיון בהצעה רגילה לסדר יומה של הכנסת והצעה דחופה לא תבוא במכסת ההצעות לסדר והחקיקה שעומדת לרשות חבר הכנסת.

Share:

שינוי גודל גופנים
×