נאום בן דקה

נאום בן דקה הוא האפשרות של חברי הכסנת להציג בקצרה נושאים לבחירתם, במליאת הכנסת. סעיף 51 לתקנון הכנסת קובע כי בימי ב’ וג’ שבהם אין דיון בהצעת אי אמון בממשלה, ייפתחו הישיבות בנאומים בני דקה של חברי הכנסת.

חברי הכנסת נרשמים לדיון בתחילת הישיבה והם רשאים לדבר פעם אחת במסגרת חלק זה של הישיבה. פעמים רבות עושות סיעות הכנסת שימוש בכלי זה כדי להציף נושאים לסדר היום. בעבר הקריאו חברי הכנסת עדויות מחובורות של “שוברים שתיקה”, עדויות של ניצולות תעשיית הזונות וכיו”ב.

הממשלה רשאית להתייחס אל הדברים שהשמיעו חברי הכנסת במסגרת זמן שלא תעלה על חמש דקות תגובה לכל נואם.

Share:

שינוי גודל גופנים
×