כינוס מליאה בפגרה

הכנסת פועלת במתכונת של שני כנסים בזמן מושב(שנת פעילות). בין הכנסים (כנס חורף וכנס קיץ) ישנה פגרה בפעילות השוטפת של הכנסת ונקבעים בתקופה זו הסדרים מיוחדים לעניין ישיבות ועדה וישיבות המליאה.

סעיף 9(ב) לחוק הכנסת מעניק ל25 חברי הכנסת את האפשרות להגיש ליו”ר הכנסת בקשה לכינוס מליאה בזמן הפגרה. סעיף 21 לתקנון הכנסת קובע הוראות משלימות ומגביל את כינוס המליאה בפגרה לדיון בהצעות לסדר היום בלבד ובלא יותר משתיים כאלה על יסוד בקשת חברי הכנסת. בינואר 2019 פסק בג”ץ בעתירה של ח”כ עיסאווי פריג’ נגד יושב ראש הכנסת (706/19) כי זכות כינוס המליאה בידי חברי הכנסת בפגרה שמורה לפיקוח על הממשלה ולדיון על נושאים דחופים בסדר היום הציבורי ולא לקידום חקיקה פרטית.

יושב ראש הכנסת אינו מחוייב כיום, לא בחוק הכנסת ולא בתקנון הכנסת, לכנס את הפגרה תוך פרק זמן מוגדר. סוגיה זו עלתה לסדר היום הציבורי עם בקשת סיעת “כחול-לבן” לכינוס המליאה לצורך הקמת ועדת הכנסת בפגרה.

Share:

שינוי גודל גופנים
×