הצעה לסדר היום

הצעה לסדר יומה של הכנסת הינה אחד משלושת הכלים הפרלמנטריים הראשוניים והיה שם מיומה הראשון של הכנסת. הצעה לסדר יומה של הכנסת הינה פשוטה כמשמעה – הצעת חבר הכנסת להוסיף לסדר יומה של הכנסת דיון בנושא כלשהו למטרת קבלת החלטה של הכנסת בנושא. 

הצעה לסדר יומה של הכנסת כפופה למכסה המגבילה את כמות ההצעות אותה יכול חבר כנסת להגיש והיא מכסה המשולבת להצעות החוק הפרטיות וכן להצעות להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית. בראשיתה של הכנסת ועד הסדרת הדיון המוקדם בהצעת חוק (בכנסת השישית), שימשה הצעה לסדר היום גם כדרך להעלות הצעות חוק לדיון בכנסת והעברתן להכנה בוועדה.

הצעה לסדר היום תלויה באישור יושב ראש הכנסת ועל החלטת יושב הראש ניתן לערער בפני ועדת הכנסת. במידה והוגשה הצעה עד יום שני ב-11, ויושב ראש הכנסת אישר אותה, תדון המליאה בהצעה לסדר באותו השבוע.

הצעה לסדר היום שאושרה, מנומקת על-ידי חבר הכנסת במליאה ולאחר מכן הממשלה מתייחסת אל ההצעה. באפשרות הממשלה להביע תמיכה בהצעה, בקשה להפנות את ההצעה לדיון בוועדה או להתנגד להצעה.

מליאת הכנסת תקיים הצבעה בהתאם להחלטת חבר הכנסת המציע ותחליט האם להוסיף את הנושא לסדר יומה של הכנסת או להעביר את ההצעה לדיון בוועדה. במידה והכנסת החליטה להוסיף את הנושא לסדר יומה, הדיון בנושא ייערך בתוך שלושה חודשים (במידה והדיון לא נקבע בתוך שלושה חודשים וחבר הכנסת המציע לא ביקש זאת שוב, יוסר הנושא מסדר היום). במידה והכנסת החליטה להעביר את הנושא לדיון בוועדה, יתקיים דיון בנושא בוועדה.

סיכום ההחלטה של הכנסת או הוועדה בעניין הצעה לסדר יועבר לממשלה על-ידי יושב ראש הכנסת והיא תדווח בתוך שישה חודשים באשר לפעולות שנעשו בעקבות סיכום הכנסת או הוועדה.

Share:

שינוי גודל גופנים
×