הסתייגות

הסתייגות הינה אחד משלושת הכלים הפרלמנטריים הבסיסיים ובכללה מדובר על הצעת חבר כנסת המועלית להצבעה ביחס לדבר חקיקה הנידון בוועדה. הסתייגויות מוגשות לוועדות הכנסת בעת הכנת הצעת חוק והינן כלי בידי חברי הכנסת להציע תיקונים להחלטות ועדה אשר הם מבקשים להטמיע בתוצר הסופי. 

נוהל הגשת הסתייגויות מוסדר בסעיף 86 לתקנון הכנסת והוא קובע כי שר, סגן שר וחבר כנסת יכולים להציע לוועדה המכינה הצעת חוק לקריאה השנייה והשלישית תיקונים לדבר החקיקה. תיקונים אלה הם הסתייגות המציע מנוסח החוק המוקרא לוועדה. ההסתייגות מנוסחת כדבר חקיקה וצריכה לעמוד בכללים הבאים:

  1. הסתייגות לא תשלול את עצם הצעת החוק.
  2. הסתייגות לא תשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, לא תהיה גזענית במהותה והיא לא תכיל כינוי או ביטוי פוגע או גזעני, או פגיעה בכבוד הכנסת.
  3. בעת תיקון חוק קיים לא תוגש הסתייגות לשינוי שם החוק.

במקרה של מחלוקת לעניין עמידה בהוראות התקנון, ועדת הכנסת היא המכריעה.

הסתייגות שהתקבלה מתקנת את נוסח החקיקה שמאשרת הוועדה ובמידה וההסתייגות נדחתה, רשאי מבקש ההסתייגות להעלותה לדיון במליאת הכנסת בעת הדיון וההצבעה על החוק בקריאה השנייה והשלישית. בכלי זה נעשה שימוש באופן תדיר והוא מקנה למגישי ההסתייגויות זכות דיבור במליאה. זכות דיבור במליאה יכולה להתקבל גם במידה ומבקש ההסתייגות ביקש זאת ובתנאי שלא יעלה את ההסתייגות להצבעה במליאה.

מתוך מסמך ההסתייגויות לתקציב המדינה 2018

ההסתייגויות מהוות את הבסיס לקיומו של פיליבסטר (משיכת זמן הדיון) בוועדות ובדיונים במליאה. בדיוני התקציב לדוגמה מגישה האופוזיציה אלפי הסתייגויות במטרה לעכב את זמן הדיון בוועדה והן במליאה (מאחר שהסתייגות מקנה זמן דיבור במליאה לנמק את ההסתייגות). 

הסתייגות של חבר כנסת יכול שלא תוגש ותנומק על-ידו אלא עליו יהיה להגיש אותה בחתימתו לוועדה בטרם הנחת החוק על שולחן הכנסת לדיון בקריאה השנייה והשלישית. באשר להסתייגות מטעם שר או סגן שר, זו יכולה להיות מוצגת גם על-ידי נציג הממשלה (כלומר פקידות הרשות המבצעת) ולא בהכרח בנוכחותם בדיון הוועדה.ההצבעה במליאת הכנסת על ההסתייגויות מתקיימת במהלך הקריאה השנייה והמליאה מצביעה על ההסתייגויות אחת אחת (להוציא הסתייגויות זהות או דומות במהותן המוצבעות יחד).

כל עוד לא הושלמה הקריאה השנייה ראשית הממשלה או יו”ר הוועדה לבקש מהמליאה להחזיר את הצעת החוק לדיון בוועדה. כך לדוגמה היה כשהאופוזיציה אישרה הסתייגות לחוק פיצול דירות שהועבר ב-2017 והוחזר לדיון מחדש בוועדה כדי להגישו מחדש בנוסח המקורי ללא ההסתייגות שאושרה “בטעות”.

Share:

שינוי גודל גופנים
×