דיון במעמד ראש הממשלה (40 חתימות)

ארבעים חברי כנסת יכולים להגיש ליו”ר הכנסת בקשה כי יתקיים במליאת הכנסת דיון מיוחד בהשתתפות ראש הממשלה. הליך זה מוסדר בסעיף 42(ב) לחוק יסוד: הממשלה וכן בסעיף 45 לתקנון הכנסת.

בקשה לדיון במעמד ראש הממשלה לא יכולה להיות מוגשת יותר מאחת בחודש ובזמן הכנס בלבד. המליאה תתכנס לדיון במעמד ראש הממשלה בתוך 21 יום מהגשת הבקשה ליו”ר הכנסת, כשמניין ימי הפגרה אינו נספר, אולם לא יתקיים דיון ביום שבו נידונה הצעת אי אמון בממשלה.

הדיון ייפתח בהצגת הנושא על-ידי אחד מבין חברי הכנסת שביקשו את הדיון, לאחר מכן יתקיים דיון בהשתתפות סיעות הבית במשך שעה מקסימום. לאחר הדיון יציג ראש הממשלה את עמדתו ולאחריו ינאם יו”ר האופוזיציה.

על הודעת ראש הממשלה תקיים מליאת הכנסת הצבעה אחת וזו יכולה, לבקשת הממשלה, להיחשב הצבעת אמון בממשלה. ראש הממשלה ויושב ראש האופוזיציה חייבים להיות נוכחים במליאת הכנסת לאורך כל הדיון.

Share:

שינוי גודל גופנים
×