בקשה לדיון מחדש

בקשה לדיון מחדש הוא ההליך במסגרתו יכול לבקש כל חבר כנסת או שר וסגן שר (בתחומי משרדם) שוועדה תדון מחדש באשר להחלטה שקיבלה. החלטה יכולה להיות סיכום ועדה המונח על שולחן הכנסת או החלטה ביחס לדבר חקיקה. ההליך מוסדר בסעיף 115 לתקנון הכנסת. בקשה לדיון מחדש מוכרת גם בשם “רביזיה” מלשון Re-Vision.

בקשה לדיון מחדש יכולה להיות מוגשת ביחס לסעיף ספציפי או ביחס להחלטה שלמה (או חוק שלם) והוועדה לא תוכל להניח את ההחלטה על שולחן הכנסת עד שזו לא תדון בבקשה לדיון מחדש.

על ועדה לדון בבקשה לדיון מחדש שהוגשה בפניה בישיבה ייעודית שתזומן לפחות חצי שעה מרגע הגשת הוועדה. החלטת הוועדה היא סופית ולא תתאפשר הגשת בקשה לדיון מחדש פעם נוספת לאחר שהוועדה החליטה.

אם הוועדה מאשרת את בקשת הדיון מחדש, מבוטלת ההחלטה הקודמת של הוועדה ויהיה על הוועדה להצביע מחדש על ההחלטה והיא יכולה לשנות את החלטתה המקורית.

מאחר וניתן לדון פעם אחת על בקשה לדיון מחדש, פעמים רבות מבקשים יושבי ראש הוועדות בעצמם בקשה לדיון מחדש ביחס להחלטת הוועדה וזאת כדי לחסום את האפשרות להגיש בשנית בקשה לדיון מחדש.

Share:

שינוי גודל גופנים
×