הפקולטה למשפטים אונ' תל אביב

אוניברסיטת תל-אביב: כלכלה משתפת

ביחד עם היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת תל אביב וד"ר קובי קסטיאל מהחוג למשפטים, מוצע קורס העוסק בממשק בין כלכלת השיתוף לרגולציה. הקורס מוצע לתלמידי שנה ד' בפקולטה למשפטים וכן לתלמידי תואר שני.

במסגרת הקורס נדרשים הסטודנטים לעבד סוגיות עכשיוויות ולהציע פתרונות מגוונים המבוססים על מחקר משווה וכלי מדיניות ציבורית אותם הסטודנטים לומדים במהלך הקורס. במסגרת הקורס אני משמש כמנחה העבודה המעשית של הסטודנטים.

אתר הקורס – https://impact.tau.ac.il/new-economic-cou

מידע על הפרויקט

  • מסגרת פעולהעצמאית
  • לקוחאוניברסיטת תל אביב, המחלקה לאחריות חברתית
  • תפקידמנחה מקצועי
  • שנה2019-2020
×