קלינקה עסקית – הפקולטה לניהול ת"א

בשיתוף פעולה בין היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת תל-אביב לד"ר יאיר פרידמן מהפקולטה בניהול נוצרה קליניקת ייעוץ עסקית ליוזמות מתחום הכלכלה המשתפת.

משמש כמנחה העבודה המעשית במסגרת הקורס

מידע נוסף

  • לקוחאוניברסיטת תל אביב, המחלקה לאחריות חברתית
  • מסגרת פעולהעצמאית
  • תפקידמנחה מקצועי
  • שנה2020
×