פנים – איגוד ארגוני יהדות ישראלית

פנים הינו איגוד הגג של ארגוני יהדות ישראלית. בעבור הארגון נכתב מחקר מקיף הסוקר את פעולות הממשלה בתחום תרבות יהודית – מתקופת היישוב היהודי במנדט ועד ימינו.

העבודה סוקרת תקנות תקציביות, מספקת תמונת על ביחס למשאבים המוקצים לקידום תרבות יהודית ומציעה מודל לארגון מחדש של פעולות הממשלה בתחום.

מידע נוסף

  • לקוחעצמאית
  • מסגרת פעולהעצמאית
  • שנה2020
×