פורום המכללות הטכנולוגיות בישראל

במסגרת עבודתי בחברת ת.א.ר.א ריכזתי את מחקר המדיניות המקיף ביותר שנכתב בעבור פורום המכללות הטכנולוגיות בישראל ועיקרו הצעת מודל חדש לפעילות המכללות הטכנולוגיות בארץ בהתייחס להיבטים משווים עולמיים ובחינת חלופות רגולטוריות שיאפשרו השוואת תנאי המכללות הטכנולוגיות בארץ ללימודי השכלה גבוהה מקבילים. המחקר שימש בסיס לרפורמה שעליה המדינה הכריזה בשנת 2015 במערך החינוך הטכנולוגי בישראל.

קובץ המחקר

מידע על הפרויקט

  • מסגרת פעולהמטעם חברת ת.א.ר.א
  • תפקידמנהל מחקר
  • שנה2015
×