קרן מיראז' – ועידת בן גוריון

קרן מיראז', ביחד עם מועצת הנגב והמועצה האזורית רמת נגב קידמו פרוייקט מחקרי להערכת השקעות הממשלה באזור הנגב. במסגרת הפרוייקט נערכה ועידת בן גוריון הראשונה בנובמבר 2022. בוועידה הוצג מחקר שערכתי ביחד עם הכלכלן נדב כספי אודות היקף המחוייבויות של משרדי הממשלה להשקעה בנגב וכן סקר דעת קהל שנערך ביחד עם מדגם של חברת Ipanel. הפרוייקט המשיך לקראת ועידת בן גוריון השנייה אולם נעצר בשל טבח ה-7.10 ואירועי המלחמה בעקבותיו.

הדו"ח הסופי הונגש גם כתוצר קשיח וגם באתר אינטרנט איטראקטיבי – https://merage.org.il/he/report/

Infomation

×